Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2020/21
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2019/20

Zkrácené studium

69–51-H/01 Kadeřník (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Praktickou část žáci provádějí ve střediscích praktického vyučování, kde je učitelé odborného výcviku naučí základům stříhání, barvení, preparace, jak v dámském, tak i v pánském oddělení.

Učební obor je náročný na fyzickou kondici.

 

Kadeřník

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Technologie

2

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Materiály

2

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Výtvarná příprava

1

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Zdravověda

1

TECH

TECH

MAT

MAT

ZDR

VPŘ

EKO/PSY

Ekonomika / Psychologie

0,5 / 0,5

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku

 

65–51-H/01 Kuchař – číšník (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Absolvent si osvojí techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty, ovládá techniku opracování potravin a jejich technologické zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb. Ovládá přípravu běžných pokrmů teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů. Osvojí si zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování.

Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek se znalostí gastronomických pravidel a dietetiky, sestavování menu pro různé příležitosti. Ovládá vedení evidence o pohybu zboží, vyřizování objednávek zboží a služeb, vyúčtování. Absolvent si osvojí profesní a společenské vystupování. Ovládá různé techniky obsluhy, přípravu pracoviště na provoz, přípravné práce k podávání jídel a nápojů, přípravu slavnostní tabule.

 

Kuchař-číšník

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Technologie

2

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Potraviny a výživa

1

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Stolničení

3

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

 

 

TECH

TECH

STOL

STOL

STOL

PO+VÝŽ

EKO/PSY

Ekonomika / Psychologie

0,5 / 0,5

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku

 

29–54-H/01 Cukrář (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Absolvent se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na cukrářské výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti zejména při ruční výrobě cukrářských výrobků a restauračních moučníků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v provozu cukrárny. Naučí se balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy. Bude umět vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat cukrářské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

 

Cukrář

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Technologie

3

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Suroviny

2

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Stroje a zařízení

0,5

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Výtvarná příprava 1

TECH

TECH

TECH

SUR

SUR

VPŘ

EKO/PSY

Ekonomika

0,5

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku

 

23–68-H/01 Automechanik (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci připravení především seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla; mohou tedy pracovat jako automechanici v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod.

 

Automechanik

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Automobily

2

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Opravárenství

2

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Elektrotechnika

1

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Strojírenství a dokumentace 1

AUT

AUT

OPR

OPR

ELE

STD

EKO

Ekonomika

1

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku

 

66–51-H/01 Prodavač (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Absolventi zvládají samostatný prodej zboží. Ovládají základní operace příjmu zboží, skladování základních druhů zboží, znájí podstatné vlastnosti prodávaného zboží a vlivy působící na zboží, umí manipulovat se zbožím, ovládají techniku vyřizování písemností, znájí základy psychologie, které využívá při jednání se zákazníky.

 

Prodavač

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Zbožíznalství

3

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Obchodní provoz

2

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Výtvarná příprava

1

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

   

ZBO ZBO ZBO

OBP

OBP

VPŘ

EKO/PSY

Ekonomika / Psychologie

0,5 / 0,5

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku

 

33–56-H/01 Truhlář (zkrácené studium)

Jednoletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení SŠ. Zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Doložit doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem.

Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Forma studia: Denní, 1 rok.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva. Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, ve výrobě lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, mohou se také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků.

 

Truhlář

1

2

3

4

5

6

7

Vyučovací předměty

Týdně

PO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Technologie

2

ÚT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Materiály

1

ST

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Odborné kreslení

2

ČT

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

Výrobní zařízení 1

TECH

TECH

MAT

OKR

OKR

VZ

EKO

Ekonomika

1

Týdně 7 hodin teorie a 28 hodin odborného výcviku