Konzultační hodiny jsou určené pro doplnění a opravu známek (nelze opravit výslednou známku jednou konzultací!). 

V konzultačních hodinách lze individuálně dovysvětlit látku (v případě dlouhodobější omluvené absence nebo při nepochopení dílčí učební látky při studiu ve škole i doma). Možnost konzultace je nutné domluvit s vyučujícím minimálně jeden den předem.


Tomáš Daněk Úterý 15:00 16:00
Dušan Balský Denně 7:00 15:00
Stanislava Jindrová Denně 14:00 15:00
Andelt Daniel Pondělí 14:20 15:20
Bauerová Věra Čtvrtek 7:00 7:45
Bohuňovský Josef Středa 14:15 15:15
Fojtů Oksana Po individuální domluvě
Gotvaldová Eva Pondělí 7:00 7:55
Gruberová Jana Po individuální domluvě
Hoffmannová Kateřina Pátek 7:05 7:50
Horová Alena Úterý 14:15 15:15
Horvát Antonín Po individuální domluvě
Jakubcová Lucie Pondělí 13:30 14:30
Krumelová Věra Čtvrtek 11:45 12:30
Krupičková Magdaléna Úterý 13:30 14:30
Kučerová Lenka Čtvrtek 14:15 15:00
Luczkowová Olga

Úterý sudý týden

Úterý lichý týden
13:30

14:15
15:00

15:00
Macková Eva Pondělí 12:40 13:25
Minaříková Dana Pondělí 14:15 15:15
Mottlová Zdeňka Pondělí 7:10 7:50
Nováková Petra Úterý 14:15 15:15
Plešek Tomáš Úterý 7:00 7:45
Pomichálková Martina Čtvrtek 7:00 7:50
Preisslerová Miroslava Středa 7:00 7:50
Sieber Justine Marie Úterý 14:25 15:20
Skořepová Petra Středa 7:00 7:50
Stádníková Lucie Po individuální domluvě
Syrovátková Jaroslava Pondělí 7:00 7:50
Šembera Kamil Středa 14:20 15:20
Špryslová Simona Úterý 14:15 15:00
Tatarka Jan

Čtvrtek  sudý týden 12:40 13:25
Pondělí lichý týden 12:40 13:25
Telinger Jaromír Čtvrtek 13:3014:15
Trpková Bystřická Daniela Úterý 14:15 15:00
Vacková Iva

Úterý 14:15 15:00
Čtvrtek 7:15 7:55
Winzigová Soňa Středa 14:15 15:15
Zelenka Petr Pátek 14:15 15:15
Zelenková Renata Čtvrtek 7:10 7:45