Informace pro rodiče a žáky

Žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování a stravování v našem domově mládeže. Přednostně ubytováváme žáky SŠŘaS, ale dle volné kapacity i žáky z ostatních středních škol v Děčíně.

Domov se nachází přímo v centru města, v blízkosti školy, vlakového i autobusového nádraží, zastávek MHD, nákupních zón.

Domov disponuje kapacitou šedesáti lůžek a ubytovává chlapce i děvčata v oddělených patrech budovy na převážně dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém patře společné.

Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat dvě společenské místnosti s televizemi, kulečníkem, stolním tenisem a knihovnou a dále tělocvičnu ve škole. 

Ke studijní přípravě i zábavě slouží PC učebna, na domově je wi-fi připojení. 

K přípravě jednoduchých jídel je žákům k dispozici nová moderní kuchyň s vestavěnými spotřebiči.  

Pro pobyt na DM ubytovaný žák potřebuje osobní věci, přezůvky a nádobí pro vlastní potřebu.

O aktivní a pozitivní využívání volného času se starají tři kvalifikovaní vychovateléPedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách.

 Pro ubytované žáky vychovatelé pořádají pravidelné volnočasové aktivity, v tomto školním roce např.: turistické a poznávací výlety po okolí Děčína, návštěvy divadla, kina, sportovní programy, vánoční besídku a tradiční výlet do Drážďan na vánoční trhy, společenské hry v domově apod.

Domov mládeže je uzavřen každý všední den od 8:00 – 12:00 hod, tedy v době, kdy jsou ubytovaní žáci ve škole nebo na odborném výcviku. Víkendy jsou povinně odjezdové.

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a rodiči /zák. zástupci/ je nutné:

* neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka v DM

* informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka

* odjezd z DM během týdne pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce.

Informace pro školní rok 2022/2023

  • Vytištěnou přihlášku je možné zaslat na adresu školy (SŠŘaS)
  • O přijetí žáka k ubytování rozhoduje ředitel školy
  • Nástup do DM pro přijaté žáky 1. ročníků je ve středu 31. srpna 2022 od 16:00 hod

 

Domov je možné si osobně prohlédnout kdykoliv po telefonické domluvě s vychovateli.

PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

 

  • Ubytování (1 000,- Kč/měsíc)

V daném měsíci Vám bude zaslána faktura. Číslo faktury = variabilní symbol.

Platby můžete složit do pokladny školy nebo zaslat na účet KB č. 26036431/0100.

Platby za ubytování je nutné zaplatit vždy měsíčně předem (např. říjen v měsíci září).

  • Stravování od 1. 9. 2022

Žáci se plně stravují ve školní jídelně v přízemí budovy DM. Celodenní strava s pitným režimem zahrnuje snídani, svačinu do školy, oběd výběrem ze tří jídel, teplou večeři a nápoje. Ubytovaný žák je povinný se celodenně stravovat na domově mládeže (viz Vnitřní řád DM)

Snídaně 35,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře  35,- Kč  (celodenní stravné 110 Kč)


 Žák si zakoupí u vedoucí stravování čip (vratná záloha 120,- Kč) a vyplní přihlášku ke stravování. K čipu žák dostane přihlašovací údaje. Pro žáky je umístěný terminál pro výdej lístků a výběru obědů přímo v budově domova mládeže ve vstupní hale u jídelny. Žák má možnost si vybrat oběd ze dvou až tří jídel. Snídaně a večeře jsou automaticky přihlášené.  Platby můžete složit do pokladny u vedoucí stravování nebo zaslat na účet KB č. 115-989050287/0100. Variabilní symbol = číslo žáka. Na vaši e-mailovou adresu bude měsíčně zasílán výpis ze stravovacího účtu. Při platbě na účet, prosíme, uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

 POSTUP přihlášení na stravovacím terminálu:

Jídelna č. 7213

Uživatel: (dle přihlašovacích údajů)

Heslo: (dle přihlašovacích údajů)

 

 Přihláška na DM zde ke stažení

nebo je možné ji osobně vyzvednout na sekretariátu školy či přímo na domově mládeže. Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

O přijetí na DM rozhoduje ředitel školy. Režim dne je součástí provozního řádu domova mládeže.

Kontakt:

Vedoucí vychovatel DM:

Bc. Marta Gajdošová (e-mail: gajdosova@sosruska.cz)

telefon: 723 509 329

Vychovatelé:  

Jaroslava Čapková (e-mail: capkova@sosruska.cz)

Věra Šeneklová       (e-mail: seneklova@sosruska.cz)

 Adresa DM: Čsl. Mládeže 32/35, Děčín IV - Podmokly, 405 02

e-mail: domov@sosruska.cz Telefon domova mládeže: 733 640 960, 412 151 401

Účetní (fakturace) p. Kovářová:  412 151 442, e-mail: kovarova@sosruska.cz

Vedoucí  stravování a školní jídelny p. Dvořáková: 412 151 403