Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Truhlář

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Kód oboru: 33-56-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.

Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33).

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Výstupní certifikát: Výuční list.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, provádět opravy slohového nábytku, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Praktickou část žáci provádějí na středisku praktického vyučování, kde je učitelé odborného výcviku seznámí s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Žáci si osvojují dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Chemie, Praktické činnosti.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva. Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, ve výrobě lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, mohou se také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.

 

33-56-H/01 Truhlář

Předmět

1.

2.

3.

C

Český jazyk a literatura

3

3

4

10

Cizí jazyk 1

4

4

4

12

Cizí jazyk 2

-

-

-

-

Občanská nauka

2

2

2

6

Matematika

2

2

2

6

Fyzika B

2

2

-

4

Chemie B

2

-

-

2

Základy ekologie

-

2

-

2

IKT

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

6

Ekonomika

-

2

2

4

Odborné kreslení

4

2

2

8

Materiály

3

3

2

8

Výrobní zařízení

2

2

1

5

Technologie

5

3

3

11

Stavební truhlářství

-

-

4

4

 

OV

30

34

34

98

Teorie

33

31

30

94

Celkem hodin 1x14

63

65

64

192