Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Třetí období

Členy Školské rady SŠŘaS Děčín jsou pro třetí volební období od 1. 1. 2012

1. Jmenovaní zřizovatelem:

Ing. Libor Kunte, PhD.

Mgr. Miroslav Samler

paní Ivana Šejnohová

2. Zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Jana Marková

paní Klára Pravdová

paní Monika Zoulová

3. Zvoleni z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Miloš Dočekal

Bc. Alena Horová

Ing. Světlana Plešková