Zásady zpracování osobních údajů

V doplňovacích volbách byla zvolena z řad pedagogických pracovníků dne 13. 2. 2019 Bc. Jana Gruberová.
Po volbách je v této části následují složení:

Z řad pedagogických pracovníků:
paní Bc. Alena Horová
pan Bc. Jana Gruberová

Zápis ze školské rady konané dne 09. 10. 2019 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 23. 04. 2018 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 19. 10. 2017 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 7. 11. 2016 najdete zde.

V doplňovacích volbách byl zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků pan Tomáš Myška.

Po volbách je v této části následující složení rady:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Petra Tichá
paní Jolana Hermanyová
pan Tomáš Myška

Dne 5. 10. 2015 byly vyhlášeny doplňovací volby do školské rady.

Členy Školské rady SŠŘaS Děčín jsou pro čtvrté volební období od 1. 12. 2014
Zvoleni ve volbách dne 18. 11. 2014

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Petra Tichá
paní Jolana Hermanyová
pan Martin Hruboň

Z řad pedagogických pracovníků:
pan Mgr. Pavel Schwarz
paní Ing. Světlana Plešková
paní Bc. Alena Horová

Za zřizovatele jsou jmenováni:
pan Ing. Libor Kunte, PhD.
pan Ing. Jaroslav Jirkovský
paní Ivana Šejnohová

Školská rada Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkové organizace má podle Zřizovací listiny 9 členů (1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, 1/3 volí pedagogičtí pracovníci školy).

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
2. kolo dne 18. 11. 2014

1.Horová Alena
2.Plešková Světlana
3.Schwarz Pavel
4.Minaříková Dana
5.Daněk Tomáš
6.Vacková Iva

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY RODIČE A ZLETILÍ ŽÁCI
2. kolo dne 18. 11. 2014

1.Tichá Petra, Petrovice 103, 403 37 Ústí nad Labem
(žák D1)
2.Hruboň Martin, Dolní Žleb 124, 405 02 Děčín
(žák D1)
3.Bártová Miroslava, Želenická 60, 405 02 Děčín
(žák K2.S)
4.Hermanyová Jolana, Čsl. Partyzánů 378, 407 11 Boletice n/Labem
(žák D1.+ zák. zástupce žáka)
5.Marková Jana, Na vyhlídce 329, 405 05 Děčín
(zák. zástupce žáka)

 

Školní cukrárna

I v roce 2021 přijímáme objednávky na dorty a zákusky. A pokud se Vám stýská po něčem sladkém ke kávě, zaskočte si k nám pro něco dobrého. Máme otevřeno každý den od 8-...

Platnost ISCI karet

Platnost ISIC karet, které končí v prosinci, je automaticky prodloužena do konce ledna 2021.

Výuka od 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 platí pro školy a školská zařízení 3. stupeň PES. Teorie a praxe učňovských oborů (H obory) probíhá prezenčně podle stálého rozvrhu (rotace je zajištěna...

Den otevřených dveří

Vzhledem ke stávající situaci neproběhne Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. V případě zájmu prohlédnout si školní prostory, nás prosím kontaktujte na 412 151...

Změny ve výuce od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je na středních školách povolena prezenční výuka teoretického vyučování závěrečných ročníků a prezenční výuka praktického vyučování (odborný výcv...

Školní cukrárna

Školní cukrárna bude otevřena od 23.11. 2020 od 8 -16 hodin Prodej těst na vánoční cukroví Prodej bude zahájen 23. 11. 2020 Vánoční těsta 500g: Vaflové těsto 99 Kč...