Členové školské rady po doplňkových volbách od  13. 2. 2019  

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Jindřiška Šonková

pan Samuel Trapani

Z řad pedagogických pracovníků:
paní Bc. Alena Horová

paní Bc. Jana Gruberová 

Za zřizovatele jsou jmenováni:

pan Ing. Libor Kunte, PhD.

paní Ivana Šejnohová