Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Prodavač

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Kód oboru: 66-51-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.

Skupina oboru: Obchod (Kód: 66).

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Výstupní certifikát: Výuční list.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Sortiment zboží je konkretizován formou zaměření, které nabízí škola žákům. Např. smíšené zboží, drogistické zboží, textil a oděvy, přičemž všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží. Žák se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů. Žák se naučí pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží.

Absolvent musí ovládat například tyto činnosti: Samostatný prodej zboží, ovládání základních operací příjmu zboží, skladování základních druhů zboží, zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží a vlivy působící na zboží, umí manipulovat se zbožím, ovládá techniku administrativy při vyřizování písemnosti, zná základy psychologie, které využívá při jednání se zákazníky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Občanská výchova, Cizí jazyk, Výtvarná výchova.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin, prodavač elektroniky, prodavač textilního zboží a obuvi, prodavač průmyslového zboží, prodavač motorových vozidel nebo pokladní v obchodě. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

 

66-51-H/01 Prodavač

Předmět

1.

2.

3.

C

Český jazyk a literatura

3

3

4

10

Cizí jazyk 1

4

4

4

12

Cizí jazyk 2

-

-

-

-

Občanská nauka

2

2

2

6

Matematika

2

2

2

6

Fyzika C

2

-

-

2

Chemie B

2

-

-

2

Základy ekologie

-

2

-

2

IKT

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

6

Ekonomika

-

2

2

4

Obchodní provoz

2

2

2

6

Obchodní počty

2

2

2

6

Zbožíznalství

4

4

4

12

Výtvarná příprava

2

2

2

6

Administrativa

2

2

-

4

Psychologie prodeje

-

2

-

2

Základy účetnictví

-

-

2

2

 

OV

30

34

34

98

Teorie

31

33

30

94

Celkem hodin 1x14

61

67

64

192