Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2020/21
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

 

64-41-L/51 Podnikání

 

Obsah dvouletého denního studia

Předmět

1.

2.

 

C

Český jazyk a literatura

5

5

 

10

Cizí jazyk 1

5

5

 

10

Občanská nauka

-

2

 

2

Dějepis

2

-

 

2

Matematika

5

5

 

10

Právo

2

   

2

Tělesná výchova

2

2

 

4

Písemná a elektronická komunikace

2

-

 

2

Ekonomika podniku

3

3

 

6

Management a marketing

2

3

 

5

Účetnictví

3

3

 

6

Cvičení z účetnictví

-

2

 

2

Celkem hodin týdně

31

30

 

61

 

Obsah tříletého dálkového studia

Předmět

1.

2.

3.

C

Český jazyk a literatura

20

40

40

100

Cizí jazyk

40

40

40

120

Občanská nauka

-

20

-

20

Dějepis

20

-

-

20

Matematika

40

40

40

120

Informační a komunikační technologie

20

20

20

60

Ekonomika podniku

20

20

20

60

Účetnictví

40

40

40

120

Právo

20

-

-

20

Management a marketing

-

-

20

20

Celkem konzultací za školní rok

220

220

220

660

 

10 = 1x za měsíc

20 = 1x za 14 dní

30 = 3x za měsíc

40 = každý týden

 

Výuka probíhá každé úterý většinou od 12:40 do 18 hodin. Výuka formou konzultací, zkouškové období na konci pololetí.