Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Páté období

Členové školské rady:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Jindřiška Šonková

pan Samuel Trapani

Z řad pedagogických pracovníků:

paní Bc. Alena Horová

pan Mgr. Pavel Schwarz 

Za zřizovatele jsou jmenováni:

pan Ing. Libor Kunte, PhD.

paní Ivana Šejnohová