Novinky

Termíny maturitních zkoušek

V příloze naleznete termíny konání jednotlivých částí maturitních zkoušek. Vše za předpokladu, že to epidemická situace dovolí.

Úpravy maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky  může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v prvním p...

Informace k provozu školy aktualizace 12. 02. 2021

Výuka probíhá od 4. 1. 2021 distančním způsobem. On-line výuka probíhá opět přes MS OFFICE. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídního učitele. Školní jídelna...

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Podrobné informace naleznete zde....