Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Kuchař-číšník

Zaměření Kuchař

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

 

Kód oboru: 65-51-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.

Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65).

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

Výstupní certifikát: Výuční list.

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Praktické činnosti, Cizí jazyk.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

 

Profil:

Absolvent si osvojí techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty, ovládá techniku opracování potravin a jejich technologické zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb. Ovládá přípravu běžných a technologicky náročných pokrmů teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů. Osvojí si zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování.

 

Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek se znalostí gastronomických pravidel a dietetiky, sestavování menu pro různé příležitosti. Ovládá vedení evidence o pohybu zboží, vyřizování objednávek zboží a služeb, vyúčtování. Má základní znalosti při sestavování kalkulací a stanovení ceny pokrmů a nápojů, osvojí si základy organizace práce své a svých spolupracovníků. Chápe podstatu tržního hospodářství a osvojení základních obchodně podnikatelských činností.

 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník - podle koncepce a zaměření jednotlivých školních vzdělávacích programů, a to v pozici zaměstnance ve velkých a středně velkých stravovacích provozech. Školní vzdělávací program může také nabízet přípravu pro obě tyto profese zároveň. Absolventi získají uplatnění především v malých provozovnách regionálního významu, kde lze dobře využít dovedností absolventa podle aktuální potřeby provozovny. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru. Obvykle pokračují ve studiu v oborech gastronomie, hotelnictví, turismus, ekonomika a administrativa, podnikání v oborech, pedagogika, učitelství, sociální péče, apod.

 

65-51-H/01 Kuchař

Předmět

1.

2.

3.

C

Český jazyk a literatura

3

3

4

10

Cizí jazyk 1

4

4

4

12

Cizí jazyk 2

2

3

3

8

Občanská nauka

2

2

2

6

Matematika

2

2

2

6

Fyzika C

2

-

-

2

Chemie B

2

-

-

2

Základy ekologie

-

2

-

2

IKT

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

6

Ekonomika

-

3

3

6

Technologie

3

4

4

11

Stolničení

3

2

2

7

Potraviny a výživa

2

2

2

6

Zařízení provozoven

2

-

-

2

Psychologie

-

2

-

2

 

OV

30

34

34

98

Teorie

31

33

30

94

Celkem hodin 1x14

61

67

64

192