Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Kosmetické služby

Čtyřletý studijní obor je určen pro dívky.

Kód oboru: 69-41-L/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Skupina oboru: Osobní a provozní služby (Kód: 69)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.

Forma studia: Denní, 4 roky.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí poskytovat kosmetické služby, tj. kvalifikovaně ošetřovat pleť obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla, provádět denní, večerní a slavnostní líčení, pedikúru a manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosmetické, pedikérské nebo manikérské provozovny, poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl.

Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění pokožky, nehtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře, posoudit možnost poskytnutí kosmetických služeb z hlediska vyskytujících se chorob pokožky a nehtů, volit a vhodně používat kosmetické přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb.

Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Naučí se zhotovovat kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení, vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných ke kosmetické péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Chemie, Výtvarná výchova, Praktické činnosti.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér v malých a středně velkých provozovnách, studiích a salonech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.

69-41-L/01 Kosmetické služby

Předmět

1.

2.

3.

4.

C

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

Cizí jazyk 1

3

3

3

4

13

Cizí jazyk 2

-

-

2

2

4

Občanská nauka

-

2

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

4

13

Chemie a ekologie A

2

2

1

-

5

Fyzika C

-

1

-

-

1

IKT

2

2

-

-

4

Psychologie a společenská výchova

-

-

2

-

2

Výtvarná příprava a propagace

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

1

3

Zdravověda

2

2

2

2

8

Materiály

2

1

1

2

6

Kosmetika

2

2

2

2

8

Odborný výcvik

6

10

10

8

34

Celkem hodin týdně 32 33 34 31 130