Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Konzultační hodiny

 

Konzultační hodiny jsou určené pro doplnění a opravu známek (nelze opravit výslednou známku jednou konzultací!).


V konzultačních hodinách lze individuálně dovysvětlit látku (v případě dlouhodobější omluvené absence nebo při nepochopení dílčí učební látky při studiu ve škole i doma).
 

Možnost konzultace je nutné domluvit s vyučujícím minimálně jeden den předem.
 

Bauerová Věra Čtvrtek 7:00 7:50
Bohuňovský Josef Úterý 13:30 15:00
Caldová Milada Po individuální domluvě
Daněk Tomáš Denně 7:00 8:00
Fojtů Oksana Úterý 14:15 15:00
Formanová Jana Středa 13:30 15:00
Gotvaldová Eva Pátek 7:00 8:00
Gruberová Jana Pondělí 14:15 15:00
Hoffmannová Kateřina Pátek 7:05 7:50
Horová Alena Úterý 13:30 15:00
Horvát Antonín Úterý 14:15 15:00
Jindrová Stanislava Denně 14:00 15:00
Kotvová Ladislava Pondělí 14:15 15:00
Kučerová Lenka Úterý 14:15 15:00
Luczkowová Olga Úterý  14:15 15:00
Macková Eva Úterý 13:30 15:00
Minaříková Dana Pondělí  14:15 15:10
Mottlová Zdeňka Pondělí 7:10 7:50
Nováková Petra Pondělí 14:15 15:00
Plešek Tomáš Po individuální domluvě
Pomichálková Martina Středa 7:00 8:00
Pražan Jan Úterý 7:00 7:50
Preisslerová Miroslava Čtvrtek 7:00 8:00
Redlichová Marie Pondělí 13:30 14:30
Úterý 14:15 15:00
Sieber Justine Marie Úterý 7:00 7:50
Smitková Eva Úterý 15:10 16:10
Středa 7:30 8:00
Pátek 7:30 8:00
Syrovátková Jaroslava Úterý 7:00 8:00
Šembera Kamil Čtvrtek 7:00 8:00
Špryslová Simona Čtvrtek lichý týden 14:25 15:10
Pondělí sudý týden 14:25 15:10
Trpková Bystřická Daniela Středa 14:30 15:10
Turek Edgar Středa 7:00 8:00
Vacková Iva Středa 7:00 8:00
Středa 14:15 15:15
Winzigová Soňa Úterý 13:30 15:00
Zelenka Petr Pátek 14:15 15:15
Zelenková Renata Čtvrtek 7:10 7:55