Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Jsme tu pro Vás

2010

První část přehlídky - 10. 12. 2010 areál Střední školy řemesel a služeb Děčín IV

"Jarmark"

Pro návštěvníky "Jarmarku" byl připraven stánkový prodej ve dvorním traktu školy, kde se nabízely dobroty našich učitelů, mastné výrobky od firmy Hrsta z Ústí nad Labem, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje, výrobky našich cukrářů /byly čerstvé a velmi oblíbené/ a truhlářů.

Aby cukrářské a moravské koláče byly doopravdy čerstvé, tak na učebně č. 21 bylo vybudováno cukrářské studio, kde mohli návštěvníci "Jarmarku" v přímém přenosu vidět cukrářské umění paní učitelky Pavlíny Klopfštokové a jejich žáků.

Dále v rámci Jarmarku byla připravená velkolepá přehlídka projektu "Náš společný svět", kterou pro žáky naší školy a veřejnost připravili učitelé Mgr. Renata Zelenková, Ing. Simona Špryslová, Bc. Soňa Winzigová, Mgr. Ilona Tomanová, Petr Krása. Projekt byl realizován ve spolupráci a finanční podpory organizace Člověk v tísni.

Návštěvníky Jarmarku byla velmi oblíbená a hojně navštěvovaná školní restaurace, kde své umění ukázali žáci a učitelé oboru kuchař, číšník.

 

Druhá část přehlídky se uskutečnila 28. května 2011 na náměstí v Pirně

V rámci akce "Kulturní náměstí" jsme prezentovali své kulinářské umění - nabízeli jsme guláš, řízky, chodské koláče. Všem, kteří náš stánek navštívili, moc chutnalo. Spokojenost byla jak na straně návštěvštěvníků, tak i na naší straně. Ukázali jsme obyvatelům města Pirny, že umíme.

 

2009

 

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2009 proběhl v areálu Střední školy řemesel a služeb Děčín IV III. ročník přehlídky „Jsme tu pro Vás“.

Akci společně připravilo občanské sdružení Škola řemesel a služeb s partnerskou organizací AWO Pirna / Heidenau a s vedením školy. Letošní přehlídka měla jednotné motto: „Posvícení“. Dvorní trakt a celá budova školy na Ruské ulici po celé dva dny žila a ukázala obyvatelům Děčína, že je to areál, kde žáci a jejich učitelé mají široké laické veřejnosti co nabídnout. Ten, kdo přišel, viděl a byl velmi mile překvapen.

Program Střední školy řemesel a služeb Děčín byl velmi bohatý. Každý obor se představil se svým uměním. Číšníci a kuchaři provozovali po oba dva dny úspěšně staročeskou restauraci, připravili slavnostní tabule, flambovali palačinky a banány, měli otevřené dvě kavárny.

Cukráři vyráběli ozdoby z vizovického pečiva, perníku a vystavovali 15 velkých chodských koláčů. Kadeřnice ve školní aule předvedly velkou soutěž na téma 21.století extravagance. Učitelé a žáci oboru automechanik přiblížili své umění hlavně dětem. Truhláři nabízeli nejen své dřevěné výrobky, ale hlavně soutěžili ve výrobě selských poliček.

Fotografové měli svůj fotoateliér a veřejnou soutěž „Střípky Děčína“. Prodavači měli plně ve své režii prodej masných výrobků firmy Hrstka Ústí nad Labem a vánočních těst, která vyrobili žáci oboru cukrář. Obory management a obchodník představily své umění v rychlosti psaní na klávesnici.

Do programu přehlídky byly také zahrnuty výtvarné ateliéry, ochutnávky sýrových fondue a prezentace partnerů školy. Součástí přehlídky byla velká prezentace partnerské organizace AWO Pirna, která návštěvníkům – hlavně dětem – nabídla možnost vyzdobit si své dřevěné zvířátko.

Na přehlídce proběhla i velká prezentace projektu „Náš společný svět“ ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Projekt je zaměřen na problematiku globalizace a životního prostředí.

V rámci přehlídky žáci soutěžili v jednotlivých oborech o Zlatou pečeť 2009

VÝSLEDKY OBOROVÝCH SOUTĚŽÍ

ZLATÁ PEČEŤ

Automechanik

Zlatá pečeť Pavel VITNER

Stříbrná pečeť Petr ROKOS

Bronzová pečeť Jakub ZAVŘEL


 

Cukrář

Zlatá pečeť Petra LOTZOVÁ

Stříbrná pečeť Šárka FULÍNOVÁ

Bronzová pečeť Tereza UHROVÁ


 

Číšník, servírka

Zlatá pečeť Michaela ZDOBINSKÁ

Stříbrná pečeť Michaela CAKLOVÁ

Bronzová pečeť František HRUBOŠ


 

Fotograf

Zlatá pečeť Radka UHROVÁ

Stříbrná pečeť Jana DUŠIČKOVÁ

Bronzová pečeť Nela KOKOŠKOVÁ


 

Kadeřník

Zlatá pečeť Monika TREMLOVÁ

Stříbrná pečeť Nicole HANAUEROVÁ

Bronzová pečeť Lucie VOLEJNÍKOVÁ


 

Kuchař

Zlatá pečeť Martin HRDINKA

Stříbrná pečeť Jan KADLEC

Bronzová pečeť Lucie MATOUŠOVÁ


 

Prodavač

Zlatá pečeť Nikola JANOTOVÁ

Stříbrná pečeť Michaela RUŽIČKOVÁ

Bronzová pečeť Sabina JAKEŠOVÁ


 

Truhlář

Zlatá pečeť Michal MANGOLT

Stříbrná pečeť Vladimír ROKOS

Bronzová pečeť Jiří GAŽI


 

ZAV – česká gramatika – psaní na klávesnici

Zlatá pečeť Tomáš HÁJEK

Stříbrná pečeť Tomáš POSPÍŠIL

Bronzová pečeť Martina VAŠÁKOVÁ

Zajímavou soutěží pro žáky a veřejnost byla soutěž v pojídání bramborových šišek. Během 90 sekundového časového limitu měl soutěžící sníst co nejvíce ze 40 bramborových šišek. Den před soutěží žáci oboru kuchař uvařili celkem 2500 bramborových šišek., jelikož se do soutěže přihlásilo celkem 50 žáků školy.

Výsledky soutěže:

1. místo Petr ZORNIČKA

2. místo Jaroslav GRAŇÁK

3. místo Miloslav SANKTUS

 

Na závěr se sluší poděkovat.

Děkujeme všem učitelům a žákům Střední školy řemesel a služeb, kteří připravili pro obyvatele a návštěvníky Děčína úchvatnou podívanou.

Děkujeme Česko – německému fontu budoucnosti a městu Děčín za finanční podporu přehlídky.

Děkujeme za pomoc partnerům školy – Coca-cola, firma Hrstka Ústí nad Labem, Pillsner – Urquell, Velmark, Goldwell, mlékárny Příšovice, Avigrafig Děčín.

 

2008

 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2008 probíhala dvoudenní přehlídka „Jsme tu pro vás – společně do Evropy“. Letošní přehlídka měla společné motto: "Pojďte s námi na pouť". A pouť byla opravdu všude.

Na přípravě a realizaci celého projektu se účastnili skoro všichni studenti Střední školy řemesel a služeb Děčín, její pedagogický sbor a zástupci partnerské organizace AWO Pirna. Jak jsme uvedli ve svém projektu – celé akce se zúčastnilo cca 1.000 účastníků (v době realizace projektu měla Střední škola řemesel a služeb 1001 studentů) a partnerská organizace AWO Pirna se konkrétní realizace zúčastnila se širokou klientskou základnou.

Organizační štáb, který měl na starosti přípravu a zdárnou realizaci celé akce, pokračoval ve stejném personálním složení, jako tomu bylo při přípravě prvního ročníku přehlídky. Každý ze členů štábu měl přesně stanovené úkoly. Předsedou organizačního štábu byl zvolen pan Mgr. Miloš Dočekal. Další členové: za partnerskou organizaci AWO Pirna pan Jan Hájek /koordinovat činnost české a německé strany, požadavky a návrhy ze strany partnerské organizace/, Mgr. Marie Redlichová a Mgr. Ilona Tomanová /příprava a funkčnost informačního centra, práce dobrovolníků ze strany studentů/, Mgr. Dušan Balský /organizace a příprava jednotlivých soutěží Zlatá pečeť 2008/, Ing. Světlana Plešková /administrativní a ICT zajištění projektu/, Ing. Dana Minaříková /tlumčení/, Mgr. Iva Vacková a PaedDr. Ladislava Kotvová /kulturní program přehlídky/, Mgr. Pavel Schwarz /technické zajištění akce/. K malým personálním změnám v organizačním štábu přesto došlo. K pracovnímu týmu přibyla paní Mgr. Eva Smitková /příprava a funkčnost informačního centra/, paní Olga Luczkowová /zajištění soutěže oboru management obchodu a služeb a oboru obchodník/.

Všechny prostory přehlídky byly vyzdobeny v duchu pouti. Návštěvník, který vstoupil do Společenského domu města Střelnice, ihned věděl, že pouť přijela do Děčína. Místem konání byl Společenský dům města Děčína – Střelnice. Ze strany Unie rodičů při Střední škole řemesel a služeb Děčín a partnerské organizace AWO Pirna byli pozváni hosté za českou a německou stranu. Většina hostů pozvání přijala a 12. listopadu 2008 v 10:00 hod. se slavnostního zahájení prvního ročníku společné přehlídky zúčastnila.

Za českou stranu se slavnostního zahájení zúčastnili např. primátor města Děčína pan Ing. Vladislav Raška, první náměstek primátora města Děčína pan Mgr. Miroslav Samler, zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Mgr. Milan Soukup, ředitel Střední školy řemesel a služeb Děčín IV. Za německou stranu se slavnostního zahájení zúčastnil zástupce saského Ministerstva sociálních věcí, zástupci partnerské organizace AWO Pirna včele s ředitelem panem Paultzenem z Drážďan a vedoucí pracovnicí AWO Pirna/Heidenau Beate Hilbert.

Celý program včetně soutěží se nesl v duchu společného motta. V průběhu obou dvou dnů se široké veřejnosti prezentovali se svou činností studenti Střední školy řemesel a služeb Děčín a pracovníci s klienty partnerské organizace AWO Pirna. Společenský dům města Děčín – Střelnice ŽIL. Byl plný mladých lidí, jejich výrobků, jejich činnosti. Vedle oborových soutěží Zlatá pečeť 2008 byly v prostorách Společenského domu města Děčína – Střelnice instalovány výstavy ze studentských prací v oboru fotograf, kadeřník, cukrář. Partnerská organizace AWO Pirna nabízela lidem ukázky lidových řemesel ze Saska, dále podrobné dvojjazyčné informace o své činnosti, konkrétní výsledky své práce.

V rámci přehlídky se konaly oborové soutěže Zlatá pečeť 2008. Soutěže se konaly v oborech: kuchař, číšník, prodavač, cukrář, automechanik, truhlář, fotograf, management obchodu a služeb, obchodník, kadeřník. Jelikož jsme dva dny měli „pouť“, vyhlásili jsme tři měsíce před přehlídkou veřejnou soutěž o nejkrásnější perníkové srdce. Do soutěže se nám z veřejnosti celkem přihlásilo 29 perníkových srdcí různé velikosti a různého druhu zdobení.

VÝSLEDKY OBOROVÝCH SOUTĚŽÍ

ZLATÁ PEČEŤ

Management obchodu a služeb a obchodník

Zlatá pečeť Tomáš POSPÍŠIL

Stříbrná pečeť Tomáš HÁJEK

Bronzová pečeť Zdeněk DOBEŠ


 

Automechanik

Zlatá pečeť Lukáš MOTTL

Stříbrná pečeť Michal NEUGEBAUER

Bronzová pečeť Lukáš TESAŘ


 

Cukrář

Zlatá pečeť Veronika FAKOVÁ

Stříbrná pečeť Ludmila PYTLÍKOVÁ

Bronzová pečeť Anna LINDROVÁ


 

Číšník, servírka

Zlatá pečeť Ludvík PUK

Stříbrná pečeť Marie PÁNIKOVÁ

Bronzová pečeť Kristýna BARONOVÁ


 

Fotograf

Zlatá pečeť Barbora WURZOVÁ

Stříbrná pečeť Nela KOKOŠKOVÁ

Bronzová pečeť Markéta ŠIMUNKOVÁ


 

Kadeřník

Zlatá pečeť Michaela JURKÁČKOVÁ

Stříbrná pečeť Michaela MURDYCHOVÁ

Bronzová pečeť Tereza KOSOVÁ


 

Kuchař

Zlatá pečeť Nikola FEJFAROVÁ

Stříbrná pečeť Vladimír GROSS

Bronzová pečeť Denisa MYDLOCHOVÁ


 

Prodavač

Zlatá pečeť Olívie BÍLÁ

Stříbrná pečeť Michaela DANIYOVÁ

Bronzová pečeť Jan KNAZOVIČ


 

Truhlář

Zlatá pečeť Jan ČERVINKA

Stříbrná pečeť Martin HÁJEK

Bronzová pečeť Lukáš MIKOŠKA


 

Součástí přehlídky byla veřejná soutěž o nejkrásnější perníkové srdce. Celkem se do soutěže přihlásilo 29 srdcí. Návštěvníci přehlídky svými hlasy určili vítěze:

Zlatá pečeť Ludmila PYTLÍKOVÁ

Stříbrná pečeť Karolína HAGAROVÁ

Bronzová pečeť třída N 1. S

Zvláštní ocenění v této soutěži obdržely děti a učitelky z MŠ K.H. Borovského, MŠ Krásný Studenec a ZŠ Máchovo nám.

Celá přehlídka byla finančně podpořena Česko – německým fondem budoucnosti a Městem Děčín. Děkujeme.

 

2007

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2007 probíhala dvoudenní přehlídka „Jsme tu pro vás – společně do Evropy“.

Místem konání byl Společenský dům města Děčína – Střelnice.

Přehlídku připravila Unie rodičů při Střední škole řemesel a služeb Děčín a partnerská organizace AWO Pirna ve spolupráci se Střední školou řemesel a služeb.

V průběhu dvou dnů se široké veřejnosti prezentovali se svou činností studenti Střední školy řemesel a služeb Děčín a pracovníci s klienty partnerské organizace AWO Pirna.

Společenský dům města Děčína – Střelnice c e l ý d e n ž i l.
Byl plný mladých lidí, jejich výrobků, jejich činností a hlavně nadšení. Vedle oborových soutěží Zlatá pečeť 2007 byly ve všech prostorách Společenského domu města Děčína - Střelnice instalovány výstavy studentských prací v oboru fotograf, kadeřník a cukrář.
Partnerská organizace AWO Pirna nabízela lidem ukázky lidových řemesel ze Saska, dále připravila podrobné dvojjazyčné informace o své činnosti, konkrétních výsledcích své práce a představila projekty realizované s Unii rodičů při Střední škole řemesel a služeb Děčín.

..

V rámci přehlídky se konaly oborové soutěže Zlatá pečeť 2007. Soutěže se uskutečnily v oborech: kuchař, číšník, prodavač, cukrář, automechanik, truhlář, fotograf, kadeřník a management. Probíhala také veřejná soutěž Nejlepší návrh maturitního tabla, kterou zajišťovali studenti oboru fotograf.

Výsledky oborových soutěží Zlatá pečeť 2007


 

Obor Kadeřník

 

Zlatá pečeť   Kateřina ŠVECOVÁ
Stříbrná pečeť   Marcela KLÍMOVÁ
Bronzová pečeť   Stanislava ŠERÁKOVÁ

Obor Cukrář

 

Zlatá pečeť   Zuzana JOUROVÁ
Stříbrná pečeť   Karolína HAGAROVÁ
Bronzová pečeť   Hana MARKOVÁ

Obor Automechanik

 

Zlatá pečeť   Jiří ŠTĚRBA
Stříbrná pečeť   Jakub NÁCOVSKÝ
Bronzová pečeť   Tomáš HORÁČEK

Obor Truhlář

 

Zlatá pečeť   Antonín HORVÁT
Stříbrná pečeť   Josef PYTLÍK
Bronzová pečeť   Jakub HEGER

Obor Číšník – servírka

 

Zlatá pečeť   Tereza PŘÍHONSKÁ
Stříbrná pečeť   Nikola HRONKOVÁ
Bronzová pečeť   Renata JELENOVÁ

Obor Kuchař

 

Zlatá pečeť   Pavel KUMST
Stříbrná pečeť   Miroslav PEK
Bronzová pečeť   Lucie KASÍKOVÁ

Obor Prodavač

 

Zlatá pečeť   Jan KNAZOVIĆ
Stříbrná pečeť   Pavlína SVATOŠOVÁ
Bronzová pečeť   Renáta KALIAKOVÁ

Soutěž o nejlepší návrh maturitního tabla

obor Fotograf

 

Zlatá pečeť   Tereza KUŽELKOVÁ
Stříbrná pečeť   Eva STRUHÁROVÁ
Bronzová pečeť   Monika KEKELOVÁ

Soutěž družstev – „Jak vidím své město“

Prezentace oborů management a fotograf

 

Zlatá pečeť   Veronika Křížková, Petra Giertlová, Eva Jinochová, Pavlína Nešporová
Stříbrná pečeť   Martin Kočí, Karel Pešout, Jana Doležalová, Tereza Thérová
Bronzová pečeť   Eva Struhárová, Tomáš Bezděkovský, David Fail, Ondřej Weinstein

..

V závěru celé přehlídky se studenti Střední školy řemesel a služeb Děčín a zástupci partnerské organizace AWO Pirna pokusili o stanovení nového českého i světového rekordu o nejdelší dezert sestavený z tzv. „srnčích hřbetů“.

Celková délka nakonec činí 114,76 m.

Pekli všichni – studenti naší školy, rodiče, prarodiče, pedagogický sbor, členové partnerské organizace. Byl předepsán jednotný recept a postup pečení. Nad vším bděla ostrým okem agentura Dobrý den z Pelhřimova, která v České republice zaznamenává a eviduje rekordy ve zvláštních a jedinečných disciplínách.

Díky projektu „Jsme tu pro vás – společně do Evropy“ jsme přiblížili jednotlivé informace o životě mladé generace v příhraniční oblasti Děčínsko – Saské Švýcarsko. Došlo k poznání kultury regionů, které vycházejí ze společných historických tradic. V rámci přehlídky se uskutečnily soutěže v jednotlivých oborech, ukázky činností, byly realizovány výstavy fotografií z obou stran hranic.

Přehlídkou „Jsme tu pro vás – společně do Evropy“ jsme zahájili společnou tradici, která se vždy na podzim bude konat v Děčíně. Na společné přehlídce vždy návštěvníkům a obyvatelům obou měst nabídneme seznámení s činností mladé generace v rámci školy a představíme výsledky spolupráce mezi Střední školou řemesel a služeb Děčín IV a partnerskou organizací AWO Pirna za daný kalendářní rok.

Celá přehlídka byla finančně podpořena Česko – německým fondem budoucnosti a Městem Děčín. Děkujeme.