Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Gastronomie

Čtyřletý studijní obor je určen pro chlapce i dívky.

Kód oboru: 65-41-L/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.

Forma studia: Denní, 4 roky. Žáci absolvují v průběhu studia odborný výcvik na pracovištích.

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu, připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu zboží a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti. Seznámí se s hygienou gastronomického provozu a budou pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Naučí se základům vedení stravovacího provozu, včetně sestavování jídelních lístků, kalkulací cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností apod. tak, aby v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Cizí jazyk, Matematika.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

 

65-41-L/01 Gastronomie

Předmět

1.

2.

3.

4.

C

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

Cizí jazyk 1

3

3

3

4

13

Cizí jazyk 2

-

-

2

2

4

Občanská nauka

-

2

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

4

13

Chemie a ekologie B

2

1

-

-

3

Fyzika C

-

1

-

-

1

IKT

2

2

-

-

4

Psychologie a společenská výchova

-

-

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

1

3

Marketing - - - 2 2

Základy účetnictví

-

 

2

-

2

Technologie

3

2

2

2

9

Stolničení

3

2

2

2

9

Potraviny a výživa

1

1

1

1

4

Odborný výcvik

6

10

10

8

34

Celkem hodin týdně

31

32

35

32

130