Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Fotograf

Čtyřletý studijní obor je určen pro chlapce i dívky.

Kód oboru: 34-56-L/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.

Forma studia: Denní, 4 roky. Žáci absolvují v průběhu studia odborný výcvik na pracovištích.

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí praktickým dovednostem a činnostem nezbytným při fotografování standardních fotografických situací, při využití klasické i digitální fotografie ve všech běžných fotografických žánrech. Osvojí si úkony, prováděné při přenosu obrazu do počítače, úpravách obrazu v počítači, jeho konečném zhotovení klasickou cestou nebo digitálním tiskem.

Zaměření oboru:

Digitální fotografie, technická a reklamní fotografie, reportážní fotografie, studiová a výtvarná fotografie, obsluha fotografických přístrojů, videokamer a zařízení, kopírování, zvětšování, zmenšování a retušování fotografií, laboratorní zpracování materiálů

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se v povolání fotograf v různých oborech užité fotografie, především ve všech oblastech zakázkové fotografie, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, v oblasti vědecké a technické fotografie, v organizacích a firmách poskytujících specializované nebo jen zpracovatelské fotografické služby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

 

34-56-L/01 Fotograf

Předmět

1.

2.

3.

4.

C

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

Cizí jazyk 1

3

3

3

4

13

Cizí jazyk 2

-

-

-

-

0

Občanská nauka

-

2

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

4

13

Chemie a ekologie B

2

1

-

-

3

Fyzika B

-

1

1

-

2

IKT

2

2

-

-

4

Psychologie a společenská výchova

-

-

2

-

2

Výtvarná příprava a propagace

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

1

3

Fotografické přístroje a zařízení

2

2

2

2

8

Fotografické technologie a materiály

2

2

2

2

8

Fotografické standardní situace

2

2

2

2

8

Digitalizace ve fotografii

2

2

2

2

8

Odborný výcvik

6

7

9

8

30

Celkem hodin týdně

34

34

34

31

133