Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami. 


O marcipánovou klávesnici 2018

Dne 20. června 2018 se na učebně č. 50 konala soutěž „O marcipánovou klávesnici“. Soutěže se zúčastnili nejlepší písaři ze tříd E1, E2 a N1.Studenti soutěžili v psaní ve výukovém programu ZAV4. Jejich úkolem bylo napsat za 30 minut co nejvíce cvičení. Nejlepšího výkonu dosáhl Jakub Barák (74 cv.) , jako druhý se umístil Martin Malec (69 cv.), třetí Jakub Líbal (56 cv.) – všichni tři studenti ze třídy E1. Blahopřejeme. Zároveň děkujeme našim cukrářkám za krásné klávesnice.