Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Druhé období

Pro druhé volební období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

Jmenováni zřizovatelem:

Kunte Libor

Šejnohová Ivana

Samler Miroslav

Zvoleni:

1. Z řad pedagogických pracovníků

Dočekal Miloš

Plešková Světlana

Horová Alena

2. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Balský Dušan

Novotná Věra

Žaldová Ilona