Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2020/21
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2019/20

Domov mládeže

Informace pro rodiče a žáky

Žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování a stravování v našem domově mládeže. Přednostně ubytováváme žáky SŠŘaS, ale dle volné kapacity i žáky z ostatních středních škol v Děčíně.

Domov se nachází přímo v centru města, v blízkosti školy, vlakového i autobusového nádraží, zastávek MHD, nákupních zón.

Domov disponuje kapacitou šedesáti lůžek a ubytovává chlapce i děvčata v oddělených patrech budovy na převážně dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém patře společné.

Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat dvě společenské místnosti s televizemi, kulečníkem, stolním tenisem a knihovnou a dále tělocvičnu ve škole. 

Ke studijní přípravě i zábavě slouží PC učebna, na domově je wi-fi připojení. 

K přípravě jednoduchých jídel je žákům k dispozici nová moderní kuchyň s vestavěnými spotřebiči.

O aktivní a pozitivní využívání volného času se starají tři kvalifikovaní vychovatelé. Pedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách. Víkendy jsou povinně odjezdové.

Domov mládeže je uzavřen každý všední den od 8:00 – 12:00 hod, tedy v době, kdy jsou ubytovaní žáci ve škole nebo na odborném výcviku.

 

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a rodiči /zák.zástupci/ je nutné:

* neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka v DM

* informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka

* odjezd z DM během týdne pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce.

Domov je možné si osobně prohlédnout kdykoliv po telefonické domluvě s vychovateli.

 

DOMOV MLÁDEŽE – školní rok 2019/2020

Nástup na DM je pro nově přijaté žáky dne 1. září 2019 od 16:00 hod. 

Pro pobyt na DM ubytovaný žák potřebuje osobní věci, přezůvky a nádobí pro vlastní potřebu.

 

PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

UBYTOVÁNÍ (1 000,- Kč/měsíc)

Nově ubytovaní žáci (popř. jejich zákonní zástupci) složí hotovost v den příjezdu (neděle 1. září 2019)

Bude Vám zaslána v daném měsíci faktura. Číslo faktury = variabilní symbol.

Platby můžete složit do pokladny školy nebo zaslat na účet KB č. 26036431/0100.

Platby za ubytování je nutné zaplatit vždy měsíčně předem. V měsíci září a lednu se vystavují faktury dvě. (FV za září, říjen v měsíci září, FV za leden, únor v měsíci lednu).

 

STRAVOVÁNÍ (90,- Kč/den)

snídaně

 

27,- Kč

oběd

 

35,- Kč

večeře

 

28,- Kč

 

 

 

 

 

Žáci se plně stravují ve školní jídelně v přízemí budovy DM. Celodenní strava s pitným režimem zahrnuje snídani, svačinu do školy, oběd výběrem ze tří jídel, teplou večeři a nápoje.

 

Ubytovaný žák je povinný se celodenně stravovat na domově mládeže (viz Vnitřní řád DM)

Měsíční platba 1 980,- Kč nejpozději vždy do 20. dne v měsíci.

První platba nejpozději do 20. srpna 2019 pro již ubytované žáky s čipem.

Nově ubytovaní žáci složí hotovost v den příjezdu (neděle 1. září 2019).

 

Žák si zakoupí u vedoucí stravování čip (vratná záloha 120,- Kč) a vyplní přihlášku ke stravování.

K čipu žák dostane přihlašovací údaje.

Pro žáky je umístěný terminál pro výdej lístků a výběru obědů přímo v budově domova mládeže ve vstupní hale u jídelny.

Žák má možnost si vybrat oběd ze dvou až tří jídel. Snídaně a večeře jsou automaticky přihlášené.

Odhlašování stravy pouze u p. Dvořákové (vedoucí stravování) např. nemoc, praxe apod. 

POZOR – stravu si nemůžete sami odhlásit!!!

 

Platby můžete složit do pokladny u vedoucí stravování nebo zaslat

na účet KB č. 115-989050287/0100.

Variabilní symbol = číslo žáka (info p. Dvořáková – tel. 412 151 403).

Na vaši e-mailovou adresu bude měsíčně zasílán výpis ze stravovacího účtu.

Při platbě na účet, prosíme, uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

 

POSTUP přihlášení na stravovacím terminálu:

Jídelna č. 7213

Uživatel: (dle přihlašovacích údajů)

Heslo: (dle přihlašovacích údajů)

PROSÍME, DODRŽUJTE TERMÍNY SPLATNOSTI.

 

Přihláška na DM zde ke stažení

nebo je možné ji osobně vyzvednout na sekretariátu školy či přímo na domově mládeže.

Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

O přijetí na DM rozhoduje ředitel školy.

Režim dne je součástí provozního řádu domova mládeže.

 

Kontakt:

Ved. vychovatel DM:  Bc. Marta Gajdošová (e-mail: gajdosova@sosruska.cz)

Vychovatelé: Jaroslava Čapková (e-mail: capkova@sosruska.cz)

                       Věra Šeneklová       (e-mail: seneklova@sosruska.cz)

 

Adresa DM: Čsl. Mládeže 32/35, Děčín IV - Podmokly, 405 02

e-mail: domov@sosruska.cz

Telefon domova mládeže: 733 640 960, 412 151 401

Účetní (fakturace) p. Hunčovská:       412 151 441, e-mail: huncovska@sosruska.cz

Vedoucí  stravování a školní jídelny p. Dvořáková: 412 151 403