Každé lidské společenství, tedy i škola, potřebuje pravidla pro jednání a chování všech jeho členů. Jasný řád a pravidla vytvářejí podmínky pro realizaci cílů, které si toto společenství stanovilo.

Pro SŠ řemesel a služeb v Děčíně platí tento školní řád, který shrnuje pravidla chování žáků, jejich práva a povinnosti. Od žáků se očekává, že budou dodržovat zásady společenského chování, že budou na veřejnosti i ve škole vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno školy.

Rozhodnutí každého žáka studovat v naší škole je dobrovolné.