Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Maturitní zkoušky

 


MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2019/2020


Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel dle platného RVP pro daný obor.

Informace k maturitní zkoušce 2020 a přihlašování ze strany CERMATU najdete ZDE.

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2019/2020 je 2. 12. 2019.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 2. prosince 2019 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru do 13. prosince 2019 a do 18. prosince 2019  předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné.

V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

 

Společná část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

 

Platné znění maturitní vyhlášky najdete na stránkách MŠMT.


Český jazyk a literatura pro školní rok 2019/2020

Celkový počet literárních děl 20

Světová a česká literatura do konce 18. století 2
Světová a česká literatura do konce 19. století 3
Světová literatura 20. a 21. století 4
Česká literatura 20. a 21. století 5
Další knihy (do počtu 20) volí žák libovolně podle seznamu 6

V seznamu 20 knih musí být:

Prozaické dílo 2x
Poezie 2x
Drama 2x
Maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam literárních děl ke zkoušce pro jednotlivé třídy.

Tabulku si můžete vytisknout přímo ze sekce DOKUMENTY na našich stránkách.


Informace k podzimnímu termínu MZ:


Harmonogram ústních maturitních zkoušek naleznete zde


Přehled důležitých termínů:

25. 6. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.


Hramonogramy ústních zkoušek naleznete na následujících odkazech: M4. - FM4. - GKN2.D3.