Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2018/19
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/18
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2017/18

Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přijímáme pouze nový typ přihlášky (sekce DOKUMENTY).

 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2018 (včetně dálkového nástavbového studia).

 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy od pondělí do pátku (7:30 - 14:30), na stanoveném formuláři. Formuláře naleznete v sekci DOKUMENTY.

 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.

 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.

 7. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

 8. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne

 • dne 27. dubna 2018 pro jednoleté a tříleté učební obory

 • nejpozději dne 30. dubna 2018 pro maturitní obory

 1. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.

 2. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky zde.

 3. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019.

 

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška)

Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška)

 

Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Předpokládané počty přijímaných v 1. kole ve školním roce 2018/19

 


Výsledky čtvrtého kola

VÝSLEDKY ZA VŠECHNY OBORY

 

Nástavbové obory s maturitou

64-52-L/51 Podnikání - dálkové studium

17308 - přijat

17309 - přijat

17310 - přijat

17311 - přijat

17312 - přijat

17314 - přijat

17315 - přijat

17318 - přijat

17319 - přijat

Zkrácené studium s výučním listem

23-68-H/01 Automechanik

17830 - přijat

 

69-51-H/01 Kadeřník

17831 - přijat

17832 - přijat

 

65-51-H/01 Kuchař - číšník

17833 - přijat

(zveřejněno 29. 8. 2017)


Čtvrté kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení.

Přihlášky přijímáme do pondělí 28. 8. 2017. Čtvrté kolo proběhne v úterý 29 8. 2017. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro čtvrté kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro čtvrté kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Výsledky třetího kola

VÝSLEDKY ZA VŠECHNY OBORY  najdete zde

(zveřejněno 26. 6. 2017)


Třetí kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení.

Přihlášky přijímáme do pátku 23. 6. 2017. Třetí kolo proběhne v pondělí 26. 6. 2017. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro třetí kolo čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Výsledky druhého kola

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA i ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 26. 5. 2017)

 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY + JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 19. 5. 2017)


Druhé kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do středy 24. 5. 2017. Druhé kolo proběhne v pátek 26. 5. 2017. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro druhé kolo čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro druhé kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)


Druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů s výučním listem.

Přihlášky přijímáme do středy 17. 5. 2017. Druhé kolo proběhne v pátek 19. 5. 2017. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro druhé kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro druhé kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Výsledky prvního kola

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA i ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 28. 4. 2017)

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY najdete zde

JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 24. 4. 2017)


Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přijímáme pouze nový typ přihlášky (sekce DOKUMENTY).

 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2017 (včetně dálkového nástavbového studia).

 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy, na stanoveném formuláři. Formuláře v sekci DOKUMENTY.

 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.

 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.

 7. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

 8. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne

 • dne 24. dubna 2017 pro jednoleté a tříleté učební obory

 • nejpozději dne 28. dubna 2017 pro maturitní obory

 1. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.

 2. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky zde.

 3. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018.

 

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška)

Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška)

 

Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Předpokládané počty přijímaných v 1. kole ve školním roce 2017/18