Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2018/19
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/18
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2017/18

Učni z celé republiky se sjeli do centrály Alberta


12.6.2017

Učni z celé republiky se sjeli do centrály Alberta
I letos jsme zorganizovali u příležitosti konce školního roku setkání zástupců škol se zaměstnanci centrály. Cílem bylo poděkovat jim za spolupráci s Albertem a představit, co jim naše společnost může nabídnout v dalším kariérním růstu.
O návštěvu pražské centrály byl mezi školami velký zájem. Ve čtvrtek 11. května se do Nových Butovic
sjelo na šest desítek studentů ze třinácti různých škol oboru prodavač, pekař, cukrář či operátor skladování a kolem třiceti doprovodných pedagogů. V centrále je za vedení společnosti přivítal Mateusz Hilgert a pak se jich hned ujala Kateřina Ullmannová z HR oddělení, která jim přiblížila jak značku Albert, tak celou naši společnost. Eva Mušinská, která má na starosti spolupráci Alberta se středními školami, přítomným popsala, jak a v jakém rozsahu tato spolupráce funguje.
Aby účastníci poznali, co všechno mají zaměstnanci v centrále na starosti, zapojili se do testování výrobků vlastních značek a seznámili se s tím, jak vlastně funguje podpora centrály prodejnám. „Studenti a mistři odborného výcviku vědí, jak to chodí v prodejnách. Často ale nemají vůbec představu, kolik práce stojí za tím, než se zboží do prodejny dostane. Proto jsme jim chtěli aktivity kolegů v centrále blíže představit,“ vysvětluje Eva Mušinská.
Mezi studenty byla řada těch, kteří školu právě končí, a proto jsme jim ukázali, jaká kariéra by je
mohla čekat v Albertu, jaké formy pracovního poměru a benefity naše firma nabízí. O své zkušenosti s prací a budováním kariéry u Alberta se přišlo podělit i několik zaměstnanců. „Kdo měl zájem, mohl s personalisty rovnou probrat, ve které prodejně by se mohl ucházet o zaměstnání,“ říká Eva Mušinská. Odpoledne si mohli všichni účastníci vyzkoušet, jak vypadá dialog Nejlepší ve městě, protože v prodejnách jím zatím neprošli, přitom s materiály k dialogu se v prodejnách často setkávají.
Na závěr dostali příležitost vyjádřit svůj názor, co by chtěli ve spolupráci zlepšit, nebo co naopak oceňovali. „Studenti i pedagogové velmi oceňují možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak vlastně takto velká firma funguje. Poznají třeba, že i manažer prodejny má svého nadřízeného a že i toho někdo vede,“ dodává Eva Mušinská.
Účastníci byli nadšeni, jak rozmanitý program jsme pro ně dokázali připravit. Líbila se jim kreativní forma testování výrobků, kterého se mohli zúčastnit, i způsob, jak se zaměstnanci diskutujeme nad dialogem Nejlepší ve městě.