Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2017/18
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2016/17
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2016/17

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017


Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

Maturitní kalendář, jednotné zkušební schéma a další podrobnosti naleznete zde

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2016/2017

je   1. 12. 2016.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2016 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru a do 22. prosince 2016  předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné.

V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

 

Společná část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

 

Průvodce přihlašováním k maturitě, katalogy požadavků a maturitní kalendář najdete na stránkách NOVÁ MATURITA.

Platné znění maturitní vyhlášky najdete na stránkách MŠMT.


Český jazyk a literatura pro školní rok 2016/2017

Celkový počet literárních děl 20

Světová a česká literatura do konce 18. století 2
Světová a česká literatura do konce 19. století 3
Světová literatura 20. a 21. století 4
Česká literatura 20. a 21. století 5
Další knihy (do počtu 20) volí žák libovolně podle seznamu 6

V seznamu 20 knih musí být:

Prozaické dílo 2x
Poezie 2x
Drama 2x
Maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam literárních děl ke zkoušce pro jednotlivé třídy.

Seznam literárních děl ke zkoušce pro TISK (v PDF)

Tabulku si můžete vytisknout přímo ze sekce DOKUMENTY na našich stránkách.